Author Archives: Ľudka Kostelníková

Zvedavá novinárka, zabehnutá študentka UPJŠ v Košiciach, aktívna dobrovoľníčka EHMK-Košice 2013, nekompromisná animátorka, ocenená klaviristka,fanatická minimalistka, mizerná speváčka.
Priatelia ma volajú lesná žienka, asi preto, že najradšej chodievam bosá a poznám všetky poľné cesty v okolí.

Vzor: Filip Kulisev, Master QEP
Obľúbený citát: My všetci sme iba návštevníci tohoto času, tohoto miesta. Iba prechádzame...