Author Archives: Stanka Sobolová

PaedDr. Stanislava Sobolová
zakladateľka a lektorka projektov Šťastná žena a Edu Synergies