Stanka Sobolová

stankaStanka Sobolová (1981) je spokojná manželka a mama 2 detí, o ktorých tvrdí, že sú jej najväčšími životnými učiteľmi. Je bývalou učiteľkou slovenčiny a angličtiny v štátnom aj súkromnom sektore, pracovala na strednej i viacerých vysokých školách, viedla semináre pozitívneho myslenia pre tínedžerov a pôsobila aj ako preventista drogových závislostí a sociálno-patologických javov.

V súčasnosti vedie semináre osobného rozvoja pre ženy – Víkendy šťastných žien a pripravuje projekt Edu Synergies – pre učiteľov a rodičov, ktorí chcú byť tou zmenou, ktorú chceme vidieť vo výchove našich detí. Projekt sa bude zaoberať povahovými profilmi, zvyšovaním sebavedomia, odstraňovaním stresu a rôznych blokov, metódami zrýchleného učenia a zlepšením komunikácie medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.

 

PaedDr. Stanislava Sobolová

zakladateľka a lektorka projektov Šťastná žena a Edu Synergies

www.stastna-zena.sk

Pridaj Komentár

CommentLuv badge