Motivácia je základ… alebo nie ?!

Motivácia vonkajšia, či vnútorná? Pre teba možno známe pojmy a bežná súčasť pri dosahovaní cieľov a snahe nevzdať to. Pre niekoho druhého, možno tvojho kamaráta, či rodiča absolútne neznámy pojem. Pritom všetci vo svojom vnútri tušíme, čo…

Angličtina slovná zásoba

Akú anglickú slovnú zásobu potrebujem, aby som sa vedel plynulo dohovoriť? Rozoberme si to. Jedna časť sa týka toho, akú veľkú slovnú zásobu potrebuješ, aby si rozumel, alebo mohol rozprávať. Túto slovnú zásobu ber ako…